‘โรคเลือด’ ภัยร้ายที่ต้องเฝ้าระวัง

unnamed 300x200 - 'โรคเลือด' ภัยร้ายที่ต้องเฝ้าระวัง

หนึ่งในจำนวนโรคร้ายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของคนไทย คือโรคเลือด ซึ่งจำนวนผู้ที่เป็นโรคเลือด คิดเป็นอัตราส่วนไม่น้อยของประชากรไทยทั้งหมด และมักก่อให้เกิดความเจ็บปวดและทรมานในผู้ป่วยที่ต้องเผชิญกับโรคร้ายนี้ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโรคเลือด และวิธีการป้องกันรักษากัน

โรคเลือดคืออะไร

โรคเลือด คือ ความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด ซึ่งสามารถเกิดได้กับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย และส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม

โรคเลือดมีอะไรบ้าง

*โลหิตจาง

เกิดจากการที่ร่างกายมีเซลล์เม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโลหิตจาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ขาดสารอาหาร เช่น ธาตุเหล็ก หรือวิตามินบี 12 ผู้ป่วยโรคลำไส้ หญิงในวัยมีประจำเดือน หญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เป็นต้น

*โรคธาลัสซีเมีย

เป็นโรคทางพันธุกรรม เกิดจากความผิดปกติในการสร้างฮีโมโกลบิน และการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง ซึ่งร่างกายจะทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงมากเกินไป ทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไม่เพียงพอ

*มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

เกิดจากเม็ดเลือดขาวมีการเพิ่มจำนวนที่ไม่สามารถควบคุมได้ จนไปทำลายเซลล์ดีต่าง ๆ ทำให้ร่างกายสูญเสียระบบภูมิคุ้มกัน

*เกล็ดเลือดทำงานบกพร่อง

blood blood donation medical donor donation health 300x214 - 'โรคเลือด' ภัยร้ายที่ต้องเฝ้าระวัง

ส่งผลให้เลือดไหลไม่หยุด เป็นโรคทางพันธุกรรม เกิดจากเลือดที่มีโปรตีนทำให้เลือดแข็งตัวไม่เพียงพอ ทำให้เกล็ดเลือดไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ เมื่อได้รับบาดเจ็บ จะทำให้มีเลือดออกภายในร่างกาย และอาจมีเลือดออกมากกว่าปกติ สร้างความเสียหายต่อเนื้อเยื่อและอวัยวะภายในร่างกาย ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

การรักษาโรคเลือด

การรักษาโรคเลือดนั้น ขึ้นอยู่กับเสาเหตุ อายุ และสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย โดยสามารถใช้วิธีการรักษาได้ ดังนี้

*การใช้ยา

โรคเลือดสามารถรักษาได้โดยการใช้ยาโรมิโพลสติม เพื่อไปกระตุ้นให้ไขกระดูกผลิตเกล็ดเลือด หรือการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาการติดเชื้อต่าง ๆ หรืออาจให้รับประทานอาหารเสริม เพื่อส่งเสริมการทำงานของเม็ดเลือด เป็นต้น

*การผ่าตัด

วิธีการนี้ แพทย์จะทำการปลูกถ่ายไขกระดูก เพื่อซ่อมแซมหรือทดแทนไขกระดูกที่ได้รับความเสียหาย หรือให้เลือดเพื่อทดแทนเซลล์เม็ดเลือดในร่างกาย โดยขั้นตอนนี้มักมีความซับซ้อน เนื่องจากต้องตรวจสอบให้ดีว่า เลือดของทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับเข้ากันได้ดีหรือไม่

โรคเลือด มักจะทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการอ่อนเพลีย เมื่อยล้า และติดเชื้อได้ง่าย นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อระบบประสาทและสมอง ซึ่งถือเป็นโรคที่ค่อนข้างอันตราย และควรใส่ใจ หากมีอาการผิดปกติ แนะนำให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อทำการป้องกันและรักษาได้อย่างทันท่วงที