องค์กรแพทยสภา

white medical equipment on table 300x200 - องค์กรแพทยสภา

ใครที่ทำงานอยู่ในวงการแพทย์และสุขภาพย่อมคุ้นหูกับองค์กรแพทยสภา แต่สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานสายนี้อาจจะไม่รู้จักองค์กรนี้มากเท่าใดนัก วันนี้เราจะพาคุณผู้อ่านมาทำความรู้จักกับองค์กรแพทยสภากัน

องค์กรแพทยสภาคืออะไร

องค์กรแพทยสภา คือ สภาวิชาชีพที่มีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมแห่งวิชาชีพของแพทย์และบุคลากรที่ให้บริการด้านสุขภาพ อีกทั้งยังมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแพทย์และประชาชนเป็นหลัก

วัตถุประสงค์ขององค์กรแพทยสภา

อย่างที่เรารู้ ๆ กันว่าสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่เราไม่ควรมองข้าม ไม่เหมือนกับการเดิมพันออนไลน์บนเว็บไซต์ https://188-bet.org ที่หากแพ้พนันแล้วก็ยังสามารถเรียนรู้และวางเดิมพันใหม่ได้ แต่สุขภาพนั้นหากเสียไปแล้วก็คือเสียเลย ยากที่จะฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมได้ ดังนั้น การควบคุมดูแลการทำงานของวงการแพทย์จึงจำเป็นต้องเข้มงวดและทำให้เป็นมาตรฐาน โดยแพทยสภานั้นมีจุดประสงค์ในการก่อตั้ง ดังนี้

*ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพให้ถูกต้องตามจริยธรรม

*ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์

medical equipment medicine lab hospital clinic treatment diagnosis 300x200 - องค์กรแพทยสภา

*ส่งเสริมความสามัคคีของสมาชิก

*ช่วยเหลือ แนะนำ และให้การศึกษาแก่ประชาชน และองค์กรอื่น ๆ เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุข

*ให้คำปรึกษาแนะนำต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการแพทย์และการสาธารณสุข

*เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย

ดังที่ได้กล่าวไว้ว่าจุดประสงค์หลัก ๆ ของการก่อตั้งแพทยสภาคือการรักษามาตรฐานของวงการแพทย์และสาธารณสุขให้ทำงานได้อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม อีกทั้งยังช่วยมอบความรู้และช่วยเหลือประชาชน องค์กร และรัฐบาล ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณสุข จึงถือได้ว่าองค์กรแพทยสภานั้นมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าองค์กรอื่น ๆ เลยทีเดียว