องค์กรแพทยสภา

white medical equipment on table 300x200 - องค์กรแพทยสภา

ใครที่ทำงานอยู่ในวงการแพทย์และสุขภาพย่อมคุ้นหูกับองค์กรแพทยสภา แต่สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานสายนี้อาจจะไม่รู้จักองค์กรนี้มากเท่าใดนัก วันนี้เราจะพาคุณผู้อ่านมาทำความรู้จักกับองค์กรแพทยสภากัน

องค์กรแพทยสภาคืออะไร

องค์กรแพทยสภา คือ สภาวิชาชีพที่มีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมแห่งวิชาชีพของแพทย์และบุคลากรที่ให้บริการด้านสุขภาพ อีกทั้งยังมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแพทย์และประชาชนเป็นหลัก

วัตถุประสงค์ขององค์กรแพทยสภา

อย่างที่เรารู้ ๆ กันว่าสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่เราไม่ควรมองข้าม ไม่เหมือนกับการเดิมพันออนไลน์บนเว็บไซต์ https://188-bet.org ที่หากแพ้พนันแล้วก็ยังสามารถเรียนรู้และวางเดิมพันใหม่ได้ แต่สุขภาพนั้นหากเสียไปแล้วก็คือเสียเลย ยากที่จะฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมได้ ดังนั้น การควบคุมดูแลการทำงานของวงการแพทย์จึงจำเป็นต้องเข้มงวดและทำให้เป็นมาตรฐาน โดยแพทยสภานั้นมีจุดประสงค์ในการก่อตั้ง ดังนี้

*ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพให้ถูกต้องตามจริยธรรม

*ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์

medical equipment medicine lab hospital clinic treatment diagnosis 300x200 - องค์กรแพทยสภา

*ส่งเสริมความสามัคคีของสมาชิก

*ช่วยเหลือ แนะนำ และให้การศึกษาแก่ประชาชน และองค์กรอื่น ๆ เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุข

*ให้คำปรึกษาแนะนำต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการแพทย์และการสาธารณสุข

*เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย

ดังที่ได้กล่าวไว้ว่าจุดประสงค์หลัก ๆ ของการก่อตั้งแพทยสภาคือการรักษามาตรฐานของวงการแพทย์และสาธารณสุขให้ทำงานได้อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม อีกทั้งยังช่วยมอบความรู้และช่วยเหลือประชาชน องค์กร และรัฐบาล ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณสุข จึงถือได้ว่าองค์กรแพทยสภานั้นมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าองค์กรอื่น ๆ เลยทีเดียว

การรับมือ Covid-19 จากแพทยสภา

stethoscope medical health doctor 300x200 - การรับมือ Covid-19 จากแพทยสภา

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดในขณะนี้ คือสถานการณ์โรคระบาด อย่าง Covid-19 ซึ่งคร่าชีวิตคนไปเกือบล้านชีวิตทั่วโลก โดยประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ต่างก็ใช้มาตรการสูงสุดในการรับมือ เฝ้าระวัง และป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสตัวร้ายนี้แพร่กระจายออกไป เพราะนอกจากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนแล้ว ยังทำให้สภาวะเศรษฐกิจถดถอยลงไปทั่วโลกด้วย

แน่นอนว่าประเทศไทยเราเองก็มีมาตรการป้องกันโรคระบาดนี้เช่นเดียวกัน แถมยังขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่สามารถรับมือกับสถานการณ์โรค Covid-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยเราภาคภูมิใจ

และเนื่องจากสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงในปัจจุบัน ทำให้ผู้คนต้องเว้นระยะห่างและกักตัวอยู่บ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ดังนั้น ผู้ที่ชื่นชอบการเดิมพันออนไลน์จึงสามารถร่วมสนุกกับการเดินพันออนไลน์ได้ และหากคุณเป็นผู้เล่นใหม่บน 188BET คุณสามารถตรวจสอบโปรโมชัน 188BET โบนัสเงินฝากครั้งแรก ได้อีกด้วย

มาตรการรับมือ Covid-19 จากแพทยสภา

*โครงการ “แพทย์อาสาแพทยสภา Fight COVID”

doctor physician angel care healthcare medical treatment vocation job 300x172 - การรับมือ Covid-19 จากแพทยสภา

เป็นโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลผู้ป่วย Covid-19 โดยเฉพาะ เป็นความร่วมมือกับสภากาชาดไทย โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การจัดหาหน้ากาก N95 ชุด PPE การทำ platform online เพื่อจัดหาแพทย์อาสาเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤต Covid-19 ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ

*ข้อมูลความรู้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

แพทยสภาได้มีการเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ผ่านเว็บไซต์หลักของแพทยสภาเอง ซึ่งประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าไปศึกษาได้ที่หน้าเพจเว็บไซต์

*เตรียมมาตรการการป้องกันและดูแลตัวเองแก่ประชาชน

แพทยสภาได้เตรียมมาตรการรับมือสำหรับประชาชนให้ได้เรียนรู้เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อ โดยมาตรการดังกล่าวนี้ ยกตัวอย่างเช่น การล้างมือบ่อย ๆ ใส่หน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ การไม่เดินทางไปยังสถานที่ที่มีผู้คนแออัด เป็นต้น


สมาชิกแพทยสภาและการจัดอบรมสัมมนา

แพทยสภาได้เปิดตัวคณะผู้บริหารชุดใหม่จำนวน 29 ท่าน มีวาระดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 จากนั้น คณะผู้บริหารชุดใหม่ ได้ประชุมลงคะแนนคัดเลือกนายกแพทยสภาคนใหม่ ปรากฏว่า ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ กล่าวหลังได้รับการคัดเลือกว่า องค์กรแพทยสภาก่อตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน โดยท่านได้ระบุถึงวัตถุประสงค์ของการดำรงอยู่ของแพทยสภา ดังนี้

injection medical syringe vaccine nurse medicine vaccination healthcare laboratory 300x200 - สมาชิกแพทยสภาและการจัดอบรมสัมมนา

*ควบคุมความประพฤติและการดำเนินงานของบุคลากรให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรม

*ส่งเสริมในด้านการศึกษา งานวิจัย และการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์

*ส่งเสริมความสามัคคีและธำรงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข

*ช่วยเหลือ เผยแพร่ความรู้ และให้การศึกษาแก่ประชาชน และองค์กรต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข

*ให้คำปรึกษาแนะนำต่อรัฐบาล เกี่ยวกับปัญหาการแพทย์และสาธารณสุขภายในประเทศ

*เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทย

งานประชุมและงานสัมมนาที่น่าสนใจ

นอกจากจะควบคุมการทำงานของเหล่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบกับการเผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพแล้ว แพทยสภายังมีการจัดการประชุมและจัดอบรมสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ ทางด้านสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมศึกษาหาความรู้ด้วยเช่นกัน ดังนี้

*การฝึกอบรมและการสอบ

แพทยสภาได้มีการจัดฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อีกทั้งยังมีการจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม เข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อการคงไว้ซึ่งมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด

นอกจากจะมีการฝึกอบรมและการจัดสอบแล้ว ทางแพทยสภายังมีโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีทักษะเพิ่ม และพัฒนาความรู้ให้ก้าวทันโลก โดยการบริหารจัดการนั้นแบ่งออกได้เป็น 3 หัวข้อ คือ

progress surgery surgeon medical 300x198 - สมาชิกแพทยสภาและการจัดอบรมสัมมนา

1.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะสำหรับเจ้าหน้าที่

2. ระบบบันทึกหัตถการสำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

3. ระบบตรวจสอบการบันทึกหัตถการสำหรับเจ้าหน้าที่ แพทย์พี่เลี้ยง และแพทย์ที่ปรึกษา

และที่สำคัญ ทางแพทยสภา ยังได้มีการจัดอบรม และรับสมัครแพทย์ฝึกหัด สำหรับแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้แพทย์ได้ทดลองทำงานในสนามจริง พร้อมอัปเดตความรู้ต่าง ๆ

จากการที่แพทยสภาเล็งเห็นถึงปัญหาสุขภาพ และการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ของประชาชน และได้ให้ความสำคัญกับการดูแล รักษา และป้องกันโรคภัย สมาชิกทุกหน่วยงานในแพทยสภา จึงได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ทำงานกันอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่ลืมที่จะมอบความรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัดและประชาชน

องค์กรภายใต้การกำกับดูแลของแพทยสภา

heart control treatment evaluation 300x199 - องค์กรภายใต้การกำกับดูแลของแพทยสภา

แพทยสภา มีหน้าที่ในการกำกับ ควบคุม และดูแลการทำงานของเหล่าผู้ประกอบวิชาชีพ ให้มีมาตรฐานในการบริการประชาชน ทั้งนี้ แพทยสภา ยังมีองค์กรภายใต้การกำกับดูแล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ให้บริการด้านสุขภาพมากมาย

หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม

สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมนั้น โดยทั่ว ๆ ไป จะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพ ทั้งในสวนของศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ จิตแพทย์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู ออร์โธปิดิกส์ จักษุแพทย์ รังสีแพทย์ โสต ศอ นาสิก สูตินรีแพทย์ กุมารแพทย์ วิสัญญีแพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัว พยาธิแพทย์ ประสาทศัลยแพทย์ และหน่วยงานแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น

นอกจากหน่วยงานดังกล่าวแล้ว ยังมีโรงเรียนแพทย์ที่ทางแพทยสภารับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตด้วย ซึ่งโรงเรียนแพทย์เหล่านั้น ก็คือคณะแพทยศาสตร์และวิทยาลัยทางการแพทย์ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ นั่นเอง

หน้าที่รับผิดชอบในการดูแลผู้ประกอบวิชาชีพ

x ray of the jaw jaw dentistry medicine 300x200 - องค์กรภายใต้การกำกับดูแลของแพทยสภา

หน้าที่รับผิดชอบในการกำกับการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพแล้ว ทางแพทยสภายังมีหน้าที่ในการจัดอบรมและสัมมนาต่าง ๆ เพื่อเป็นการอัปเดตข่าวสาร และมอบความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการรักษาพยาบาล เพื่อให้การดูแลทางด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ

ดังที่เราได้เห็นกันไปแล้ว ว่าบทบาทหน้าที่ในการกำกับ ควบคุม ดูแลผู้ประกอบวิชาชีพ และหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของแพทยสภานั้นมีมากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแพทยสภา ที่มีบทบาทในการควบคุมมาตรฐานการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินงานอย่างมีมาตรฐานสากล


บทบาทการควบคุมโรคของแพทยสภา

hand notes of operating room surgery technology 300x200 - บทบาทการควบคุมโรคของแพทยสภา

นอกจากบทบาทหน้าที่ในการกำกับและดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ประกอบวิชาชีพในวงการแพทย์และสาธารณสุขแล้ว อีกหนึ่งบทบาทสำคัญของแพทยสภา คือ การให้ความรู้แก่ประชาชน องค์กร รัฐบาล และหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ แพทยสภา ยังมีหน้าที่ในการควบคุมโรคต่าง ๆ ด้วย

และจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ก็เป็นสิ่งย้ำเตือนว่า บทบาทหน้าที่ของแพทยสภานั้น มีความสำคัญต่อการป้องกันและรักษาโรคเป็นอย่างมาก โดยทางแพทยสภา ได้ออกมาตรการในการป้องกันตนเอง และวิธีรับมือกับโรคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่เราทราบกันดีว่า ประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่รับมือกับโรคนี้ได้ดีที่สุดประเทศหนึ่ง

มาตรการควบคุมโรคของแพทยสภา

การควบคุมโรคของแพทยสภาที่มีต่อผู้ประกอบวิชาชีพ คือการศึกษาเรียนรู้ วิจัย และดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพ ดำเนินงานตามมาตรฐานวงการแพทย์ นอกจากจะดำเนินการควบคุมโรคเชิงรับแล้ว ยังมีมาตรการเชิงรุก ที่เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา โดยเราจะสังเกตได้ เช่น การเร่งระดมฉีดวัคซีนตามโรงเรียนต่าง ๆ การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในสตรี การรณรงค์ใส่ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และมาตรการอื่น ๆ อีกมากมาย

medical equipment medicine lab hospital 300x200 - บทบาทการควบคุมโรคของแพทยสภา

นอกจากนี้ แพทยสภายังเน้นมาตรการการควบคุมโรคที่มีต่อประชาชนทั่วไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์เรื่องหน้าที่ของผู้ป่วย ซึ่งต้องไม่ขัดกับหลักจริยธรรมทางการแพทย์พื้นฐานในเรื่องการเคารพการตัดสินใจของผู้ป่วย การส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย และการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการที่เหมาะสม การมอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการรักษาโรคต่าง ๆ แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ

ทั้งนี้ ในเว็บไซต์หลักของแพทยสภา ยังมีหน้าเว็บไซต์ที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ภายใต้หัวข้อ “หมอชวนรู้” ซึ่งสามารถติดตามได้ ตามลิงก์นี้ https://tmc.or.th/tmc_knowledge.php


บทบาทของแพทยสภา ต่อการสาธารณสุขไทย

detail stethoscope doctor woman white coat 300x223 - บทบาทของแพทยสภา ต่อการสาธารณสุขไทย

องค์กรหนึ่งที่คอยกำกับ ควบคุม ดูแลวงการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย คือ องค์กรแพทยสภา ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2511 นับว่าเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีอายุยาวนาน และสนับสนุนให้วงการแพทย์และสาธารณสุขไทยดำเนินงานได้อย่างมีมาตรฐานเสมอมา

แล้วหน้าที่และบทบาทหลัก ๆ ของแพทยสภามีอะไรบ้าง วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทของแพทยสภามาฝากกัน

บทบาทของแพทยสภา

“โดยสถานะแล้ว..แพทยสภามิได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หากแต่ในการทำหน้าที่ของแพทยสภานั้น เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายปกครองในการควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม กล่าวคือ เป็นองค์กรที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองแทนรัฐในการควบคุมตรวจสอบการประกอบวิชาชีพแพทย์ แพทยสภาจึงมีลักษณะเป็น “หน่วยงานทางปกครอง” ตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542” – ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม : เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

doctor team medicine 300x200 - บทบาทของแพทยสภา ต่อการสาธารณสุขไทย

กล่าวโดยสรุปแล้ว บทบาทของแพทยสภานั้นถือว่าเป็นองค์กรที่มีอำนาจในการควบคุม กำกับ ดูแล เหล่าผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

*ควบคุม ดูแล กำกับการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรม

*มอบความรู้ ส่งเสริมการศึกษาและงานวิจัยทางการแพทย์

*ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชน องค์กร รัฐบาล และหน่วยงานต่าง ๆ

*ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพ

*เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขในประเทศไทย